RADOSNA VIJEST


U novom broju Radosne vijesti možete pročitati...


08.09.2017  br. 502


Apostolat molitve - rujan 2017.
„Sve crkve za obraćenje cijelog svijeta“
S. Adriana Galić primila misijski križ
Kao znak misijskog poslanja i službe koju će uskoro započeti u DR Kongu
Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (8)
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora o misijskoj djelatnosti Crkve - Ad gentes
Posjet fra Ivice Vrbića Župi sv. Ante Padovanskoga u Žepču
Fra Ivica je vjernike upoznao sa svojim misijskim djelovanjem u Boliviji
Župa Vijaka - Rekordno za misionare
Akcija MIVA

ARHIVA RADOSNE VIJESTI...