RADOSNA VIJEST - br. 134
Vijaka, 08.09.2017

Župa Vijaka - Rekordno za misionare

Akcija MIVA

U ovogodišnjoj Akciji MIVA, prikupljanju novca za kupnju misionarskih vozila, koja se u našim crkvama sprovodila 23. srpnja, u Župi bezgrješnog začeća Blažene Djevice Marije u Vijaci, kod Vareša, prikupljene su, preračunato iz više valuta, 1062 marke.

Osobitost te svote najviše se zrcali u činjenici što Župa Vijaka broji samo 220 vjernika (od kojih su polovica umirovljenici, a četvrtina nezaposleni), pa proizlazi da je u prosjeku svaki od njih za ovu akciju izdvojio gotovo pet maraka.

Sljedeća neobičnost je u tome što su vjernici, među kojima je, doduše, bilo i onih koji su u Župu pristigli iz dijaspore na odmor, za tu akciju saznali tek onda kad su prispjeli na dvije nedjeljne mise.

Razlog je tomu što je promotivni materijal o akciji u Župu stigao tek dan ranije, u subotu 22. srpnja, te nije bilo vremena za prethodno animiranje vjernika. Naime Vijaka je od pošte u Varešu udaljena 18 km, od kojih su zadnja dva makadam, pa pošta stiže neredovito. Mještani Ivančeva, Krčevina, Donje i Gornje Vijake i Tribije, filijalna sela Župe koja pripadaju Općini Vareš, na sporost ovdašnje pošte zato su se odavno već navikli.

Uspjehu akcije najviše je kumovao veoma informativan i pregledan letak koji je stigao uz obavijest Nacionalnog ureda PMD-a. Budući da je letak bio slikovit, s motivima iz života naših misionara, od kojih su dvojica iz Žepča, takoreći iz vijačkog susjedstva, župnik je zahvaljujući letku veći dio propovijedi iskoristio da bi napore i potrebe naših misionara, sijača riječi Božje, približio vjernicima, kojih se na misi u filijalnoj crkvi u Magulici te pučkoj misi u Vijaci okupilo do 150.

Župnik je potom najavio da će se za misijska vozila skupljati posebna milostinja, pa je s običnom drvenom zdjelom, pomalo gruba, afričkog dizajna, između vjernika prošao ministrant Valentin Jurkić. Ostalo je uradilo veliko srce Vijačana, koji se i sami uglavnom voze po makadamskim cestama i najbolje znaju što znači razvaljen i nikakav put, što blato i prašina. U cijeloj Župi, s izuzetkom Magulice, koja se nalazi s druge strane Krivaje, u Općini Olovo, tek je nekoliko kilometara asfaltirane ceste. Dok se redaju carstva, režimi i vlasti, ponositi Vijačani tako i dalje čekaju isto što i Afrika i Latinska Amerika – cestovnu infrastrukturu.

Sluh za misije kod Vijačana pokazuje pak i sljedeći slučaj. Upravo dok je ovaj tekst nastajao pred večernju misu na prvi petak u kolovozu, ušla je umirovljenica B. M. iz sela Krčevine. Objašnjavajući da je nešto duhovno poticajno pročitala u nekoj knjizi, u jednu od dvije kartonske misijske kutijice na radnom stolu u uredu, uz molbu da se pazi na kutijice, spustila je 100 maraka.


Darko Jurkić

Tiskaj    Pošalji