RADOSNA VIJEST


U novom broju Radosne vijesti možete pročitati...


05.09.2013  br. 455


Razgovor sa s. Samuelom Šimunović, misionarkom u DR Kongu
Bogat plod gorušičina zrna
Nakana Apostolata molitve za mjesec rujan
Da, kršćani, koji trpe progonstvo u brojnim predjelima svijeta, svojim svjedočenjem uzmognu biti prenositelji Kristove ljubavi
Iz dnevnika jednog misionara
DR Kongo - Fra Stojan Zrno
Humanitarna akcija "Srce za Rwandu"
Pomoć za izgradnju škole "Centar Otac Vjeko" u Rwandi
Humanitarna akcija "Mali dar za velike ljude"
Koncert za izgradnju škole u afričkoj župi Kivumu

ARHIVA RADOSNE VIJESTI...