RADOSNA VIJEST


U novom broju Radosne vijesti možete pročitati...


16.11.2021  br. 551


Na Gromiljaku otvorena misijska izložba za Haiti
Za pomoć misijskoj postaji sestara u Haitiju
U subotu 16. listopada
Milosrdna ljubav - kap u moru bijede i vapaja
Službenice milosrđa prisutne su u Ekvadoru 36 godina
Ljudi koji „kradu srce“
Madagaskar je jedna od najsiromašnijih zemalja svijeta
Pri spomenu Madagaskara
Misijska akcija u Katoličkome školskom centru sv. Josipa u Sarajevu
Centar je posjetila s. Adrijana Galić, misionarka u DR Kongu
Svake godine Katolički školski centar
Biskupija Mongu dobila novu župu
Zajednica igra temeljnu ulogu u životu Crkve
Subota 18. rujna bio je velik dan

ARHIVA RADOSNE VIJESTI...