RADOSNA VIJEST


U novom broju Radosne vijesti možete pročitati...


17.11.2017  br. 504


Apostolat molitve - studeni 2017.
Evanđelje - ljubav prema Bogu i čovjeku
Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (10)
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora o misijskoj djelatnosti Crkve - Ad gentes
Misionari u Studencima
Upriličen dan MIVA-e
Dan kruha i Misijska nedjelja
Humanitarna akcija za potrebe misija.
Živinice živnule
Proslavljen Svjetski dan misija

ARHIVA RADOSNE VIJESTI...