RADOSNA VIJEST


U novom broju Radosne vijesti možete pročitati...


01.08.2017  br. 501


Apostolat molitve - srpanj 2017
Biti putokaz na putu prema Isusu
MIVA - motor za Ruandu
Misijska akcija župe Kopanice
Naviještanje evanđelja Isusa Krista i kultura dijaloga (7)
Razmišljanje uz Dekret Drugoga vatikanskog sabora o misijskoj djelatnosti Crkve - Ad gentes
Boće - Župa velikog srca za misije
Nesebične misijske akcije
Zadar - Prvopričesnički dar za siromašnu djecu
Misijska akcija

ARHIVA RADOSNE VIJESTI...