RADOSNA VIJEST - br. 165
Radunice, 17.03.2021

Misijski duh u našoj župi

Župa Radunice: Duh brige za potrebite u misijama

Već je uhodana praksa u Župi sv. Ane Radunice da se pomaže drugima u potrebi. Naš narod u Bosni i Hercegovini ima veoma razvijen osjećaj za bližnjega u potrebi. Dovoljno je da tko pokrene inicijativu i lijep broj vjernika će se uključiti.

U starim dokumentima Župe Radunica – knjizi lemuzine sačuvan je trag da se i prije stotinu godina skupljalo za Afriku. Nikada i nije prekinuta ta praksa. Posebno zadnjih dvadesetak godina dječica se u božićnim danima odriču primljenih darova, da bi nahranili gladne u Africi. Gotovo sve obitelji u župi koje imaju osnovnoškolsku djecu uzmu kasicu te ju na Nedjelju Isusova krštenja donesu u crkvi i tako polože svoje priloge u Betlehem. Tako je bilo i ove godine. Dužnost je pohvaliti i roditelje što tako odgajaju djecu, da bi odrastali u brizi za one koji su većoj potrebi. Netko je rekao: „Karitas nije plod naših mogućnosti, nego plod naše vjere.“ Tako su i ove kasice, u kojima djeca daruju svoje priloge za djecu u potrebi, više plod vjere u dobrotu nego novčanih mogućnosti.

Proteklu godinu je u Radunicama naročito bio prisutan duh brige za potrebite u misijama. Između ostaloga, nekoliko je osoba dalo svoj dar za školovanje djece u misijskim krajevima. Isto tako predan je i dar misionaru u Peruu da nabavi obiteljima u potrebi deke, da se imaju čime pokrivati u hladnim danima.

Zanimljiva je i zgoda obiteljskog čovjeka iz župe koji je prošle godine u korizmi prestao pušiti. Sav iznos koji je uštedio donio je i predao župniku uz riječi: „Darujem za ono što je najpotrebitije!“ Na pitanje može li se dio novca uputiti i u misijske krajeve kao pomoć gladnima, odgovorio je: „Dapače, učinite što mislite da je najbolje!“ Tako smo pola tog iznosa poklonili jednomu misionaru.

Ima dobrih i aktivnih ljudi i u našoj maloj župi, kao i u cijelome našem hrvatskom narodu. Svugdje ima dobrih ljudi. Nadbiskup Stadler je govorio: „Pomozi drugom u potrebi, pa će i tebi pomoći Bog.“ Radujemo se da možemo pomagati!

Tiskaj    Pošalji