RADOSNA VIJEST - br. 145
Sarajevo, 01.04.2019

Održana XVIII. godišnja skupština PMD Bosne i Hercegovine

Sarajevo, 3. - 5. ožujka 2019.

Nacionalno vijeće Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine započelo je svoju XVIII. godišnju skupštinu sv. misom u sarajevskoj katedrali Srca Isusova u 18 sati u nedjelju 3. ožujka 2019. godine. Misno slavlje predvodio je kardinal Vinko Puljić, a koncelebrirali su nacionalni ravnatelji mons. Luka Tunjić (BiH) i vlč. Antun Štefan (Hrvatska), dijecezanski ravnatelji fra Stipan Radić (Vrhbosanska nadbiskupija) i vlč. Josip Tadić (Vojni ordinarijat) te drugi svećenici na službi u Sarajevu. U ime Vrhbosanske nadbiskupije, kao organizatora godišnje skupštine, na početku mise sve je pozdravio fra Stipan Radić, dijecezanski ravnatelj. U svojoj propovijedi kardinal je, na temelju misnih čitanja, naglasio potrebnu pročišćavanja i stvaranja dobrog srca, koje će zračiti plemenitost i dobrotu. Naglasio je također da smo svi na svoj način misionari i navjestitelji evanđelja. Posebno je istaknuo potrebnu novih duhovnih zvanja i novih misionara. Pozvao je na molitvu za nova zvanja, za misije i za misionare, koji ponajprije svojim životom propovijedaju riječ Božju i šire kraljevstvo nebesko.  

Na kraju mise mons. Tunjić zahvalio je kardinalu Puljiću na predvođenju misnog slavlja i pastirskim riječima, a posebno što je kao predsjednik BK-a BiH, zajedno s drugim biskupima članovima BK-a BiH, proglasio Misijsku godinu u BiH, kao pripravu za Izvanredni misijski mjesec listopad 2019., kad se obilježava stota obljetnica apostolskog pisma pape Benedikta XV. Maximum Illud. Izrazio je nadu da će Misijska godina pomoći u obnovi mjesne Crkve u BiH. Vlč. Štefan je pohvalio rad misionara i misionarki iz hrvatskog naroda, nazvavši ih našim herojima. Pohvalio je i suradnju dviju nacionalnih uprava PMD-a i zaželio uspješnu i blagoslovljenu skupštinu.

U ponedjeljak 4. ožujka 2019. godine molitvom je započeo radni dio skupštine u Misijskoj središnjici. U ulozi domaćina godišnje skupštine, fra Stipan Radić pozdravio je sve nazočne ravnatelje i izrazio zajedničku sućut mons. Vladi Lukendi, dijecezanskomu ravnatelju PMD-a Banjolučke biskupije, koji nije mogao biti nazočan zbog bratove smrti. Zaželio je da skupština prođe u radnom i prijateljskom ozračju. Riječi pozdrava i želje za nastavkom dobre suradnje izrazio je i vlč. Antun Štefan uime Nacionalne uprave PMD-a u Republici Hrvatskoj. Zatim je usvojen predloženi dnevni red, kao i zapisnik s prošlogodišnje Skupštine.

Prvi je predstavio svoje izvješće za 2018. godinu mons. Luka Tunjić. Rekao je da će zbog duljine pastoralnog i financijskog izviješća istaknuti samo najvažnije stvari pojedinih projekata i misijskih akcija te novosti u odnosu na izvješće iz 2017. godine. Novi naslovi u izvješću bili su Izvanredni misijski mjesec listopad 2019. i Misijska godina u BiH, dok je naslov Novi misionari iz hrvatskog naroda pridodan naslovu Ubijeni misijski djelatnici u svijetu u 2018. godini. Novi je naslov i Hrvatski misionari u svijetu. Posebno je naglasio da se protekle 2018. godine, kao priprava za Izvanredni misijski mjesec listopad 2019., uz redovite projekte i poslove, radilo na promidžbenim materijalima i medijskoj promidžbi misija u Misijskoj godini. U financijskom dijele izviješća napomenuo je da se stalno smanjenje broja vjernika u BiH još ne osjeti u davanjima za pojedino papinsko misijsko djelo i misijske akcije. Cijela prošlogodišnja djelatnost bila je prožeta Misijskom godinom i pripravom za Izvanredni misijski mjesec listopad 2019.

Zatim su slijedila pastoralna i financijska izvješća iz pojedine (nad)biskupije. Izvješća dijecezanskih ravnatelja obuhvatila su pastoralna događanja u protekloj godini i financijsko izvješće, s posebnim naglaskom na akcije koje je iznjedrila Misijska godina. Nakon rasprave o predstavljenim izvješćima slijedilo je izjašnjavanje o pojedinom izvješću. Izvješća su jednoglasno prihvaćena i usvojena.

Ravnatelji su se složili da u tekućoj godini sva naša nastojanja, kao i ona pastoralna u župama, ustanovama i (nad)biskupijama, trebaju biti prožeta pripravom za Izvanredni misijski mjesec listopad 2019. Postojeće projekte treba održavati, ali i biti otvoren za nove poticaje i akcije s obzirom na bosanskohercegovačku stvarnost. Želja je svih da misije, kako to često ističe papa Franjo, postanu stil vjerničkog života. Svi su pozvani širiti misijski duh apostolskog pisma Maximum Illud, Dekreta o misijskoj djelatnosti Crkve Ad gentes i pape Franje da „missio ad gentes postane izvor, uzor, nadahnuće, kriterij rada i vrjednovanja cjelokupnog djelovanja Crkve“.

Po završetku radnog dijela skupštine ravnatelji i s. Davorka uputili su se u Župu sv. Ane Banbrdo, Lepenica, na večernju sv. misu, koju je predvodio vlč. Josip Tadić, a propovijedao vlč. Pero Miličević. Dijecezanski ravnatelj Vrhbosanske nadbiskupije fra Stipan Radić ujedno je i župnik te župe te je nakon mise sa svojim župljanima pripremio zajedničku večeru, kojom je završila XVIII. godišnja skupština Nacionalnog vijeća PMD-a BiH.


PMD BiH   

Tiskaj    Pošalji