RADOSNA VIJEST - br. 145
Sarajevo, 01.04.2019

Maslinova grančica - moj dar za misije

45 godina od pokretanja korizmene misijske akcije

Maslina je simbol mira, čistoće, Božje providnosti i brige za ljude, simbol snage.

Ove godine obilježavamo 45 godina od pokretanja korizmene misijske akcije Maslinova grančica – moj dar za misije. U prvom broju misijskog lista Radosna vijest za godinu 1974. tadašnje uredništvo pozvalo je vjernike na „novi oblik pokore: darivanje maslinovih grančica na Cvjetnicu za misije i misionare“. Akcija se organizira za nedjelju Cvjetnice. Ideja je da se povezuju župne zajednice u našoj domovini, one uz more, gdje uspijevaju masline, i župne zajednice u unutrašnjosti, u koje se šalju grančice. Grančice se nude vjernicima uz dobrovoljni prilog za misije. Takvim se spajanjem naših župa i vjernika pridonosi crkvenomu zajedništvu na svjetskoj razini. Svi mogu jedni od drugih nešto vrijedno primiti i drugima darovati.

Prikupljena novčana sredstva za maslinove grančice namjenjuju se osobito za potrebe djece u siromašnim i nerazvijenim misijskih zemljama: za katehetsku pouku i za katekizme, za školovanje, za programe prehrane za neishranjene, zdravstveno zbrinjavanje, za brigu za siročad i za hendikepiranu djecu…

U skupljanju, pakiranju i slanju grančica dolazi do izražaja važnost da svatko može misijski djelovati i biti podrška misionarima, koji su svojim služenjem u dalekim zemljama objedinili molitve, žrtve i odricanja vjerničkih sredina koje su ih ispratile u misije. Više od samoga financijskog rezultata ta akcija izgrađuje misijsku svijest vjernika i ljubav prema misionarima i onima koji će „na njihovu riječ“ povjerovati u Krista. Pozivamo stoga župnike i župne zajednice uz more i u unutrašnjosti naše domovine da se i ubuduće uključe u akciju Maslinova grančica – moj dar za misije

Tiskaj    Pošalji