RADOSNA VIJEST - br. 143
Uskoplje, 28.12.2018

Misijska akcija sestara milosrdnica u Župi uznesenja BDM u Uskoplju

Šesta po redu misijska akcija u Župi Uskoplje

Na svetkovinu Krista Kralja i posljednju nedjelju vremena kroz godinu sestre milosrdnice Provincije Majke Divne Sarajevo, sa svojom provincijskom poglavaricom s. M. Julijanom Djaković, Udrugom sv. Vinka, Marijanskom vinkovskom mladeži i volonterima, organizirale su šestu po redu misijsku akciju u Župi Uskoplje.

U spremnosti i otvorenosti za duhovna i tjelesna djela ljubavi i milosrđa župnika fra Vinka Markovića, njegove redovničke subraće te redovnica kćeri milosrđa, koje djeluju u župi, dobili smo prigodu ponuditi župljanima rukotvorine, uglavnom s adventskim i božićnim simbolima. Cilj te akcije bio je sudjelovanje i karitativan angažman na pružanju osobnoga i zajedničkog prinosa sestrama milosrdnicama misionarkama koje žive i rade u siromašnim četvrtima Paragvaja i na Salomonskim Otocima.

Za tu prigodu došla je iz Zagreba s. M. Stjepanka Pavić, članica Generalne uprave, koja je 40-ak godina kao misionarka djelovala u Južnoj Americi. Prisutnim vjernicima pokušala je približiti milosrdničko poslanje i potrebe misija.

Dobromu Bogu, župniku fra Vinku, velikodušnim župljanima i svima koji su nesebičnim srcem dali svoj prinos za to plemenito djelo od srca zahvaljuju sestre milosrdnice.

Tiskaj    Pošalji