RADOSNA VIJEST - br. 140
Dragunja, 06.06.2018

Mali kamenčić dobrote župe Dragunja za misije

Misijske kasice

Župu sv. Leopolda Bogdana Mandića Dragunja, smještenu na putu od Tuzle prema Orašju, obuhvaćaju sela Čanići, Donja Dragunja, Gornja Dragunja, Drapnići i Straža. Osnovana je 1985. godine, kad su spomenuta sela osnovala novu župu, odvojivši se od dotadašnje župe Breške. Usprkos ponekim krizama i poteškoćama, župa je živa jer pokušava disati životom Onoga kojega treba svjedočiti. U skladu s misijskim poslanjem Crkve, na poticaj župnika, na Misijsku su nedjelju podijeljene misijske kasice, koje su župljani ponijeli svojim kućama, sveukupno njih pedeset. Ukupno je sakupljeno 2100 maraka za potrebe naših misionara te su predane Misijskoj središnjici u Sarajevu. Bilo je lijepo vidjeti kako ljudi, koji su i sami u izuzetno teškoj materijalnoj situaciji, donose svoj prinos za tu plemenitu nakanu. Također je bilo dirljivo vidjeti kako djeca od svojeg džeparca uporno ubacuju novčiće u kasicu, želeći pomoći svojim vršnjacima u misijskim zemljama.

Misije su ideal, one su zadaća svakog vjernika i veoma lijep poticaj svakomu da se uključi u sveopću zadaću Crkve. Iskreno se nadam da će ta aktivnost postati svojevrsna tradicija Župe sv. Leopolda Bogdana Mandića, da bi od više kamenčića dobrote sazidala jedan objekt ljubavi, koji svjedoči o jedinstvu Crkve. Naši su župljani pokazali da imaju ljubavi upravo za misije.


Vlč. Perica Majić

Tiskaj    Pošalji