RADOSNA VIJEST - br. 124
Sarajevo, 09.11.2016

Zajedno za spas duša

Uvodnik

Ovo je moj prvi uvodnik u našem cijenjenom misijskom listu, jer sam povjerenu službu preuzeo početkom rujna ove godine, kako ste to mogli čitati u prošlom broju. Dinamika posla i obveze tjerale su me na ubrzano učenje i privikavanje. Ide to svojim tijekom zahvaljujući dosadašnjemu ravnatelju don Ivanu Štironji, koji se nesebično stavio na raspolaganje i dobroj suradnji s misijskim uredom u Zagrebu. Želja mi je ovim tempom i nastaviti, ali sam duboko svjestan da to ne ću moći bez dobre suradnje s našim misionarkama i misionarima diljem svijeta, bez župnih zajednica, pokreta, svih vas dragi čitatelji, a posebno onih među vama koji ste aktivno uključeni u širenje misijske djelatnosti u sredini u kojoj živite. Povijest Crkve uči nas da su se velike stvari u njoj događale angažiranjem pojedinaca koji su bili otvoreni Duhu Božjemu. Njihovu su ljubav mnogi prepoznali i slijedili. Duh Božji ih je nadahnjivao i vezivao, a njihovo nastojanje i plemenita ideja je urodila velikim plodovima za Crkvu. Zar ima veće osobne i zajedničke akcije od sudjelovanja u spasenju duša. Glavni je cilj svih misijskih djela širenje Kristova kraljevstva na cijeloj zemlji. To je njegova želja, proistekla iz boka na križu, po kojem hoće da se svi ljudi spase. Možda nismo ni svjesni koliki je to privilegij i koliko milosti dobiva onaj tko potpomaže misije. Osim što ozbiljno jača svoju vjeru i radi na svom spasenju, stvara plodno tlo i pretpostavke da se svi ljudi spase. Postaje glasnik Božje nade i ljubavi. Svaka naša molitva i djelo na tu nakanu uključeni su i u tisućljetno nesebično nastojanje svetih muževa i žena zahvaćenih Kristovom ljubavlju za spasenje svijeta.

Isti Kristov zov osjetili su toliki misionari i misionarke iz našeg hrvatskog naroda. I po njima nam Bog poručuje da smo „njegov rod izabrani“, jer upravo iz našeg naroda izabire ponajhrabrije i šalje u svoj vinograd diljem svijeta. U njima oni koji još ne upoznaše Krista vide njegovo milosrdno lice. U njima doživljavaju njegovu nesebičnu ljubav, koja zrači i osvaja. Koliki će biti njihovi uspjesi najviše zavisi od Božjih planova, njihove misionarske zauzetosti, puno drugih odnosa u pojedinoj državi, okruženju i cijelom svijetu. Ali puno zavisi i od naše konkretne molitveno-materijalne pomoći. Nije svejedno hoće li se nastojanja naših misionara i misionarki razvijati brzinom kočije ili brzih suvremenih vozila. Živimo u vremenu brzih promjena, u kojem vrijeme uistinu igra ključnu ulogu. Zbog toga pomozimo im da njihovu dobru volju slijedi i naša adekvatna potpora, da bi, u utakmici u kojoj su izabrali aktivno igrati, a ne gledati na TV-u, postizali najbolje rezultate, kojima je jedina mjera i cilj upravo spasenje duša.

U tu se evangelizacijsku „pustolovinu“ uključujem otvorena srca, s pozivom svim čitateljima Radosne vijesti i prijateljima misija da budu ustrajni podupiratelji naših misionara i misijskih djela. Potičem ih da budu misionari u vlastitim župama te animiraju i one vjernike kojima je često malo potrebno da se aktivnije uključe u misijski tim. Posebno se stavljam na raspolaganje župnicima i pozivam ih da zajedno „otapamo“ indiferentni duh naših vjernika i našeg naroda.

Stavljam se na raspolaganje i našim misionarima te ih molim za otvorenost i suradnju. Neka vam ne bude teško podijeliti s nama vaše nade, nastojanja, projekte, ali i brige, poteškoće, strahove… Sve će se lakše podnositi i rješavati sa sviješću da smo s vama i da naša potpora ne će izostati.

Ono malo više od sebe, od svakodnevnoga i uobičajenoga, daje dovoljno da Gospodin svrne svoj pogled na nas i blagoslovi sva naša nastojanja. Jer ako Gospodin kuće ne gradi – uzalud se muče graditelji. Nadam se da će ovaj poziv na suradnju, a još više naše svakodnevno darivanje i svjedočenje, ispuniti očekivanja jednih od drugih i pridonijeti radosnijemu služenju i življenju.


Piše: Mons. Luka Tunjić

Tiskaj    Pošalji