RADOSNA VIJEST - br. 86
Sarajevo/Stup, 20.11.2013

Obilježena Misijska nedjelja u Sarajevu na Stupu

Svi prikupljeni prilozi namjenjeni su za potrebe misija i misionara

U župi Uznesenja Blažene Djevice Marije na Stupu bilo je vrlo svečano. Stupski župnik i čuvar svetišta vlč. Miroslav Ćavar pozvao je don Ivana Štironju, ravnatelja Papinskih misijskih djela u BiH, da slavi svetu Misu u 8 sati u Karmelu te u župnoj crkvi u 9,00 i 10,30 sati.

Don Ivan je s puno žara govorio o misijama, nadahnut Božjom riječi. Pozvao je okupljene vjernike na molitvu za misije i misionare te naglasio da je misijsko poslanje temeljno poslanje Crkve koje smo svi pozvani izvršiti, te podržati duhovno i materijalno. Navodeći primjer i misijski žar mlade zauzete vjernice Pauline Marije Jaricot, utemeljiteljice „Djela za širenje vjere“, pozvao je sve prisutne da nasljeduju taj divni primjer mlade katolkinje.

Nakon svetih Misa, mladi Stupske župe zajedno sa župnikom vlč. Miroslavom i župnim vikarom vlč. Markom Jukićem, pripremili su misijski štand na kojemu su se mogle nabaviti razne misijske knjige, krunice, kalendari itd. Uz to, zauzeti su župljani pripravili kolače a župnik je dodao čaj, kavu i nekolike vrste domaće rakije za okrepu. Svi prikupljeni prilozi predani su Nacionalnoj upravi PMD – Misijskoj središnjici za potrebe misija i misionara. (missio.bih)

Tiskaj    Pošalji