RADOSNA VIJEST - br. 52
Vatikan, 16.12.2010

Statistike Katoličke Crkve (I)

Informacije o članovima Crkve, dušobrižničkim strukturama, djelovanju na polju zdravstva i odgoja

Kao i prethodnih godina tako i ove godine za Svjetski misijski dan 2010. godine, koji je obilježen na pretposljednju nedjelju listopada i koji je ove godine slavljen na 18. listopada, Tiskovna agencija Fides Zbora za evangelizaciju narodu tradicionalno je objavila, prema pregledu djelovanje Crkve u cijelom svijetu, izabrane statističke podatke. Tabele su uzete iz posljednjeg „Statističkog godišnjaka Crkve (s datumom od 31. prosinca 2008. godine) i daju informacije o članovima Crkve, dušobrižničkim strukturama, djelovanju na polju zdravstva i odgoja. U zagradama su donesene promjene, rast (+) i pad (-) u usporedbi s godinom ranije kao što to prikazuje Tiskovna agencija Fides. Zato ćemo u nekoliko nastavaka ovu zanimljivu statistiku prezentirati tekstualno i tabelarno s konkretnim brojevima svim prijateljima misija i naših misionara i misionarki te čitateljima misijskog informativnog lista Radosna vijest u našoj Domovini. 

Stanovništvo svijeta

Na 31. prosinca 2008. godine u cijelom svijetu živjelo je ukupno 6.698.353.000 ljudi, to jest 81.256.000 više u odnosu na prethodnu godinu. Porast stanovništva tiče se svih kontinenata uključujući i Europu, kao što je bilo u prethodnoj godini. Prema kontinentima ta podijeljena slika izgleda ovako: Afrika: +29.674.000, Amerika: +5.687.000, Azija: +42.914.00, Oceanija: +670.000 i Europa: +2.311.000.

Katolici

Na isti datum broj katolika iznosio je ukupno 1.165.714.000, što znači kako je zabilježen porast od oko 19.058.000 u usporedbi s prethodnom godinom. Broj je rastao na svim kontinentima. Prema kontinentima slika izgleda ovako: Afrika: +68.025.000, Amerika: +7.579.000, Azija: +3.152.000, Europa: +193.000 i Oceanija: +109.000.
Udio katolika na svjetskom planu porastao je za oko 0,07% i iznosio je ukupno 17,40%. Prema kontinentima slika je sljedeća: Afrika: +0,29, Amerika: +0,44, Azija: +0,05, dok je u Europi: -0,1 i Oceanija: s padom od -0,2.

Stanovništvo i katolici po svećeniku

Broj stanovnika po svećeniku porastao je za oko 136, pri čemu na svjetskom planu taj broj iznosi 13.015. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast u Africi: +105, Europa: +43 i Oceanija: +28, a pad je zabilježen u Americi: -18 i u Aziji: -402.
Broj katolika po svećeniku porastao je za ukupno 39, prosječno na svjetskom planu on se nalazi kod broja 2.849. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast je zabilježen u Africi: +98, Americi: +10, Aziji: +10, Europi: +14, dok je pad zabilježen u Oceaniji: +8.

Crkvena područja i misijske postaje

Ukupno je porastao broj crkvenih područja za 9 u usporedbi s prošlom godinom i kreće se oko broja 2.945, s novim crkvenim područjima u Africi: +2, u Americi: +4 i u Europi: +2. Ukupno postoji 1.665 misijskih postaja s vlastitim svećenikom, 649 manje u usporedbi s godinom ranije. Broj je rastao na svim kontinentima s iznimkom Oceanije: -1. Broj misijskih postaja bez vlastitog svećenika porastao je u usporedbi s prošlom godinom za ukupno 847 i danas se nalazi na svjetskoj razini oko 125.489. Porast se tiče Afrike: +747, Azije: +537, Europe: +45, dok je pad zabilježen u Americi: -463 i u Oceaniji: -21.

Biskupi

Broj biskupa u cijelom svijetu porastao je za 56 i danas iznosi ukupno 5.002. Pri tom se bilježi porast na svim kontinentima s iznimkom Oceanije: -4. Ukupno je porastao i u ovoj godini broj biskupa iz dijecezanskoj klera, pri čemu je opao broj biskupa-redovnika. Biskupa iz dijecezanskog klera ukupno je bilo 3.786, 57 više s obzirom na godinu ranije, dok je broj biskupa-redovnika iznosio 1.216, 1 manje s obzirom na prethodnu godinu. Porast biskupa iz dijecezanskog klera tiče se praktično svih kontinenata: Afrika: +14, Amerika: +32, Azija: +8, Europa: +7, dok je broj opao samo u Oceaniji: +4. Broj biskupa-redovnika bilježi porast samo u Europi: +4, dok je pad zabilježen samo u Africi: -2 i Americi: -3, a u Aziji i u Oceaniji broj je ostao nepromijenjen.

Svećenici

Broj svećenika porastao je u svijetu za 1.142 i on iznosi 409.166. Pad je ponovno zabilježen u Europi: -1.664 i Oceaniji: -55, dok je porastao u Africi: +953, Amerika: +659, Azija: +1.120. Broj dijecezanskih svećenika u svijetu je porastao za 1.576 i iznosi ukupno 274.007, s porastom u Africi: +821, Amerika: +811 i Azija: +746, a pad bio je u Oceaniji: -67 i ponovno u Europi: -869. Broj svećenika-redovnika pao je za 434, pri čemu je njihov broj bio 135.159. Broj je porastao kao u prošlim godinama u Aziji: +374 i u Africi: +132 te u ovoj godini i u Oceaniji: +7, a pad broja zabilježen je u Americi: -152 i Europi: -795.

Stalni đakoni

Ukupno je porastao broj stalnih đakona za 1.261, a u svijetu ih ima 37.203. Broj je većinom porastao za duplo u Americi: +774 i u Europi: +481 koje slijedi Afrika: +9 i Oceanija: +17 dok je broj u Aziji: opao za -20. Broj stalnih đakona u biskupijama iznosi u svijetu 35.297 i rastao je na svim kontinentima ukupno za 1.309. Porast je bio u Africi: +28, Americi: +829, Aziji: +23, Europi: +419 i Oceaniji: +10. Broj stalnih đakona iz religioznih instituta iznosi 645 i rastao je u usporedbi s prošlom godinom za 133. Pri tom zabilježen je porast u Americi: +69, Europi: +53, a pad je zabilježen u Africi: - 4, Aziji: - 3 i u Oceaniji: - 109.

Redovništvo: braća-laici i redovnice

Broj braće-laika u svijetu je porastao za 315 i on ukupno iznosi 54.641. Porast je primjećen u Africi: +95, Amerika: +232, Azija: +69 dok je broj u padu u Europi: -115 i u Oceaniji: -596. Broj redovnica u svijetu je u opadanju -7.746 i ukupno iznosi 739.068. Prema kontinentima slika je sljedeća: porast je i ove godine u Africi: +1.845 i u Aziji: +2.110. Pad je bio u Europi: –8.167, Amerika: -3.452 i u Oceaniji: -142.

Sekularni instituti

Broj članova muških sekularnih instituta u svijetu iznosi 743. Broj je u porastu u usporedbi s prošlom godinom za 78. Prema kontinentima je pad zabilježen u Europi dok je broj u padu -33, u Oceaniji je ostao isti te u porastu u Africi: +35, Americi: +57 i u Aziji: +57.
Broj ženskih sekularnih instituta u svijetu ima 26.646 članova s padom od -132. Pad je zabilježen u Americi: -158, Aziji: -57, Europi: -426 i u Oceaniji: -1 dok je broj u porastu samo u Africi: +194.

Laici-misionari i katehisti

Broj laika-misionara u svijetu iznosi 316.836 i u ukupnom je porastu za 66.372, pri čemu je porast zabilježen u Africi: +911, Amerika: +57.955, Aziji: +7.315 i u Europi: +241. Pad postoji u Oceaniji: -50.
Broj katehista u svijetu porastao je za 89.208 i iznosi ukupno 3.082.562. Porast je zabilježen u Africi: +7.318, Amerika: +82.846 i Europi: +10.617, a pad je zabilježen u Aziji: -11.011 i u Oceaniji: -562.

Bogoslovi

Broj dijecezanskih i redovničkih bogoslova u porastu je i ove godine u odnosu na prethodnu godinu za ukupno 1.105. U svijetu ima više bogoslova i njihov ukupni broj je 117.024. Porast je zabilježen u Africi: +878, Aziji: +1.130 i u Oceaniji: +64 dok je broj u padu u Americi: -267 i u Europi: -950.
Broj biskupijskih bogoslova iznosi 71.176, što je 49 manje u usporedbi s prošlom godinom. Broj redovničkih bogoslova iznosi 45.848 (+1.154). Broj dijecezanskih bogoslova je u porastu u Africi: +470, Aziji: +412 i u Oceaniji: +75 dok je broj u padu u Americi: -228 i u Europi: -728. Broj redovničkih bogoslova u porastu je u Africi: +408, Americi: +11 i u Aziji: +968 dok njihov broj pada u Europi: -222 i u Oceaniji: -11.

Sjemeništarci

Broj dijecezanskih i redovničkih sjemeništaraca iznosi 102.360 uz porast u cijelom svijetu od 382. Porast postoji u Africi: +1.350 i u Aziji: +281 dok je njihov broj na drugim kontinentima u padu: Europi: -578, Amerika: -591, Europa: -578 i Oceanija: -80.
Broj biskupijskih sjemeništaraca iznosi ukupno 77.987 (+842), a broj redovničkih sjemeništaraca iznosi 24.373 (-460). Broj dijecezanskih sjemeništaraca s iznimkom Afrike: +1.102 i Azije: +325 na svim kontinentima je u opadanju: Amerika: -136, Europa: -357 i u Oceaniji: -92. Broj redovničkih sjemeništaraca je opadanju u Americi: -455, Aziji: -44 i Europi: -221 dok je njihov broj u porastu u Africi: +248 i u Oceaniji: -12.

Katoličke škole i odgojne ustanove

U cijelom svijetu postoje brojne katoličke škole i ustanove za odgoj, a njihova slika je sljedeća: 67.848 predškola s 6.383.910 učenika; 93.315 osnovnih škola s 30.520.238 učenika; 42.234 škola drugog stupnja s 17.758.405 učenika; ukupno 1.968.828 učenika posjećuje vodeće škole Katoličke Crkve te 3.088.208 studenata studira na katoličkim sveučilištima.

Ustanove za skrb starih i bolesnih te karitativne ustanove

Broj crkvenih ustanova za skrb starih i bolesnih obuhvaća 5.428 bolnica od kojih je većina u Americi 1.717 i u Europi 1.288; 18.025 postaja za bolesnike od kojih je većina u Americi 5.516, Afrika 5.375 i Azija 3.547, 529 lepra postaja od kojih je većina u Aziji 285 i Africi 184; 15.985 domova za stare i bolesne te za invalide od kojih je većina u Europi 8.265 i u Americi 4.143; 9.962 kuće za napuštenu djecu – sirotišta od kojih je jedna trećina u Aziji 3.437; 11.902 dječjih vrtića; 13.945 savjetovališta za brak od kojih je najveći dio u Europi 5.991 i Americi 5.044; 34.250 posebne škole i 10.800 druge instituti od kojih je najveći dio u Americi 4.285, Europi 2.937 i u Aziji 2.009.


Tomo Knežević

Tiskaj    Pošalji