RADOSNA VIJEST - br. 43
Kotor, 24.03.2010

22. Ljetni susret misionara i misionarki

Ovogodišnji domaćin je Kotorska biskupija!

Svake godine u jednoj od biskupija Crkve u Hrvata na ustaljeni termin u prvom punom tjednu srpnja organizira se ljetni susret hrvatskih misionara i misionarki koji su u ovo vrijeme došli u Domovinu na zasluženi odmor. Ovogodišnji dvadesetdrugi po redu ljetni susret hrvatskih misionara i misionarki održat će se od ponedjeljka popodne 5. pa do četvrtka 8. srpnja ujutro 2010. godine u Kotoru u Boki Kotorskoj. Domaćin će biti Kotorska biskupija. Kotorski biskup mons. Ilija Janjić sa svojim svećenicima, redovnicima, redovnicama, vjernicima i brojnim prijateljima misija i misionara širom je otvorio je vrata svoje biskupije za sve one koji će doći na ovogodišnji susret.

Pozvani su aktivni misionari i misionarke, nacionalni i dijecezanski ravnatelji Papinskih misijskih djela obiju Nacionalnih uprava Papinskih misijskih djela Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Susret će se održati u Kotoru u prostoru koji priprema Biskupski ordinarijat. Okupljanje je u ponedjeljak, 5 srpnja do 16,00 sati, u Biskupskom ordinarijatu u Kotoru, Stari grad 336.

Svoj dolazak treba najaviti do 15. lipnja 2010. godine na sljedeću adresu: BISKUPSKI ORDINARIJAT - KOTOR, Trg Sv. Tripuna 336, 85330 KOTOR, Crna Gora (Montenegro), tel. 00382 32 322-315, faks. 00382 32 322-175, e-mail: info@kotorskabiskupija.net. Od pomoći tijekom pripreme i prijave za susret kao i do sada bit će Vam Misijski ured Nacionalne uprave PMD u Republici Hrvatskoj u Zagrebu (MISIJSKI URED, Nova Ves 4, HR-10000 ZAGREB, tel. 00385 1 4669-253 i faks: 00385 1 4669254, e-mail: missio.croatia@zg.t-com.hr) i Misijska središnjica Nacionalne uprave PMD Bosne i Hercegovine (MISIJSKA SREDIŠNJICA, Kaptol 32, BiH-71000 SARAJEVO, Bosna i Hercegovina, tel./fax: 00387 33 667-889, e-mail: missio.bih@bih.net.ba; web: www.missio.ba).

Tiskaj    Pošalji