RADOSNA VIJEST - br. 41
Kina, 20.01.2010

Statistike Katoličke Crkve u Kini u 2009.

U Kini živi oko 6 milijuna katolika

Tiskovna agencija Zenit objavila je sredinom prosinca 2009. prilog o statistikama Katoličke Crkve u Kini u 2009. godini koji je pripremio i 8. prosinca 2009. godine objelodanio Religiozni institut za kulturne studije (FICS). Prema tom prilogu u Kini živi oko 6 milijuna katolika o kojima duhovno skrbi 3.397 biskupa, svećenika i đakona.

U župama djeluje 3.268 svećenika u 100 župa. Preko 300 mladih svećenika iz raznih redovničkih zajednica djeluje u Kini. Osim toga studira 628 svećeničkih kandidata u 18 bogoslovija. Zatim 630 sjemeništaraca pohađa 30 propedeutička i mala sjemeništa. U Kini djeluje 5.451 redovnica koje pripadaju 106 kongregacija.

U vlasništvu Katoličke Crkve nalazi se 381 karitativnih ustanova (isključujući lepra ustanove), među kojima je 220 klinika, 11 bolnica, 81 staračkih domova, 44 dječja vrtića, nekoliko škola, 2 strukovne škole, 22 kuće za napuštenu djecu i djecu sa smetnja u rastu, 3 ustanove za rehabilitaciju, 34 socijalna mjesta. Oko 80 redovnica radi u državnim ustanovama u kojima se skrbi za lepra bolesnike.

Li Ma Li iz Religioznog instituta za kulturne studije pojašnjava rad ovog Instituta: „Naše vijesti potječu od vijesti odgovornih svećenika u biskupijama i odnose se na djelovanje Katoličke Crkve i na broj osoba koje redovito primaju sakramente. Dobivanje podataka ostvaruje se preko e-maila, telefona, faksa ili izravno s lica mjesta gdje ne postoji prava mogućnost. Dakle, može se reći kako su podaci prilično točni, ponajprije što se tiče broja svećeničkih kandidata te bogoslova i sjemeništaraca kao i socijalnih ustanova. Isto tako postoje zajednice koje žive u posebnim uvjetima i zato je točnost podataka ponekad upitna. Neke župe, biskupije ili gradovi nemaju pismohrane ili godinama ne mogu ostvariti takvu registraciju, a što otežava naš radu“, kaže se u spomenutoj izjavi.


Tomo Knežević

Tiskaj    Pošalji