RADOSNA VIJEST - br. 41
Sarajevo, 20.01.2010

DVD o posveti crkve u Misiji Lusu

Misijska središnjica Nacionalne uprave PMD BiH pripremila je DVD o posveti novoizgrađene crkve u Misiji Lusu

Misija Lusu

Misija Lusu nalazi se uz veliku i prelijepu zambijsku rijeku Zambezi i pripada biskupiji Livingston. Udaljena je od središta biskupije oko 250 km. Nastala je na mjestu na kojem se 29. travnja 1883. godine u rijeci Zambezi utopio isusovac brat Louis de Vylders koji je putovao u pohode kralju tražeći odobrenje za svoj misionarski rad. Pravo je čudo kako je nastala i rasla ova Misija i što je sve od njezina osnutka urađeno pod vodstvom trenutno jedinog hrvatskog misionara krčkog svećenika don Borisa Dabe. U svojih 26 misionarskih i zambijskih godina u biskupiji Livingston don Boris Dabo djelovao u misijama: Sichili (10 godina), Livingston (3 godine), Shangombo (8 godina) i Lusu (od 2003.). Osnovao je tri misije: Schangombo, Lusu i u tijeku je nakon osnivanja puno zaživljavanje misije Njoko Malomo koja se nalazi na ušću rijeke Njoko zvanom Malomo, uzvodno uz rijeku Zambezi udaljenoj oko 25 kilometara od Misije Lusu. Don Boris nakon što završi jednu misiju ide dalje i dublje u unutrašnjost uzvodno uz rijeku Zambezi prema afričkom čovjeku koji čeka Kristovu Radosnu vijest. Jednostavnost i skromnost njegova svećeničkog života, koja je vidljiva na svakom mjestu, dodatna je privlačna snaga kako za vjernike koji su mu povjereni tako i za sve one koji dođu u posjetu Misiji Lusu. Na prvo su mu mjestu povjereni vjernici i njihovo duhovno i materijalno dobro, a tek onda on sam. Skrbi on i za nekatolike i to preko projekata koje je uredio i koji život znače čovjeku na ovim prostorima, a za koje su materijalna sredstva osiguravali prijatelji misija i misionara cijele Crkve u Hrvata.

Misija Lusu nije samo župna crkva i župni ured kako si možda zamišljamo. Misija Lusu svojim dobro osmišljenim projektima postala je središte duhovnog života ovog kraja, ali središte cjelokupnog života i rada ovih dobrih i plemenitih ljudi iz velikog i ponosnog plemena Lozi koje govori svojim jezikom zvanim silozi. Tu su već zaživjeli razni projekti koji život znače ovom čovjeku: župna crkva, skromni stan za svećenika, ambulanta s malim stacionarom, pučka škola koja vapije za proširenjem, mlin u kojem svoje žito melju katolici i nekatolici, prodavaonica životnih namirnica, skrb za bolesne od side i za siromašne učenike, zatim razni prostori za okupljanje ljudi ovoga kraja i puno toga što se može naći i vidjeti na velikom prostoru koji je u posjedu Misije Lusu. Pravljenje mreže za vodu na prostoru Misije Lusu i napajanje vodom uz pomoć struje dobivene vlastitim solarnim sustavom posebna je priča. I zato je don Boris zahvalan brojnim prijateljima misija i hrvatskih misionara i misionarki, posebno Misije Lusu, da su materijalno pomogli sve projekte od njezina osnivanja 2003. godine. I zato svi prijatelji misija kako Crkve u Hrvata tako i diljem svijeta mogu vidjeti i mogu se informirati o životu i radu Misije Lusu ukoliko posjete njihovu web stranicu koja ima sljedeću adresu: www.lusumission.org.

Vinko kardinal Puljić prihvatio poziv don Borisa

Katolička crkva u Bosni i Hercegovini odazvala se pozivu iz Misije Lusu, koja je došla preko tadašnjeg tajnika Apostolske nuncijature u Zambiji svećenika Vrhbosanske nadbiskupije mons. dr. Slađana Ćosića, i svojom akcijom s 53.000,- USD sufinancirala izgradnju župne crkve. Cijelu akciju biskupi Bosne i Hercegovine povjerili su Misijskoj središnjici Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH. I zato je don Boris na poticaj nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela BiH mr. vlč. Tome Kneževića pozvao predsjednika Biskupske konferencije BiH vrhbosanskog nadbiskupa Vinka kardinala Puljića da zajedno s biskupom Livingstona posveti ovu novoizgrađenu crkvu u Misiji Lusu. Kardinal se rado odazvao pozivu i u pratnji nacionalnog ravnatelja Papinskih misijskih djela BiH početkom lipnja pohodio Misiju Lusu i 7. lipnja 2009. godine posvetio novoizgrađenu crkvu.

DVD je zahvala svim prijateljima misija Crkve u Hrvata

Nakon povratka iz Zambije Misijska središnjica Nacionalne uprave Papinskih misijskih djela BiH iz Sarajeva dala se na posao i pripremila DVD o posveti novoizgrađene crkve i aktivnosti u Misiji Lusu i zaživljavanje novoutemeljene Misije Njoko Malomo. Pripremljeni DVD svojim bogatim i raznolikim sadržajem zahvala je svim prijateljima misija cijele Crkve u Hrvata, posebno sudionika akcije „Izgradimo crkvu u Misiji Lusu“, misionara don Borisa Dabe i Misije Lusu. DVD osim riječi zahvale želi potaći svakoga od nas na daljnje nošenje suodgovornosti u djelovanju don Borisa, ali i drugih hrvatskih misionara i misionarki. DVD se može nabaviti u Misijskoj središnjici u Sarajevu na adresi: Misijska središnjica, Kaptol 32, BiH-71000 SARAJEVO, tel./faks: 00387 33 667-889, e-mail: missio.bih@bih.net.ba, www.missio.ba po cijeni: 10,00 KM ili 40,00 kn po komadu.


Tomo Knežević

Tiskaj    Pošalji