RADOSNA VIJEST - br. 26
Gromljak, 18.12.2008

Euharistija je izvor života

Prva pričest u župi Imena Marijina na Gromiljaku

I ovogodišnja prva pričest u župi Imena Marijina na Gromiljaku u Središnjoj Bosni imala je misijsko obilježje. To je bio naš put života. S. Lucija Blažević nas je cijelo vrijeme učila, sve do naše prve pričesti. Lijepo smo se pripremili za taj naš najljepši dan u životu. Naš ulazak u crkvu u procesiji bio je svečan. Činilo nam se kao da smo anđeli a naši roditelji, kumovi, kume i cijela crkva su nam pljeskali. I mi smo se osjetili kao u raju. Cijela sveta misa bila je u tom veličanstvenom događaju – doći za Isusov oltar i primiti prvi puta Kristovo Tijelo. To je bio neopisivi događaj. Poželjele smo ostati stalno uz Isusa u bijelim haljinama.

Ali svečanost u crkvi, nastavlja se i u svakodnevnom životu. Biti s Isusom. I mi prvopričesnici poželjeli smo biti ovaj dan sa gladnom djecom u svijetu. Svoj dar od 220,- KM podijelili smo sa njima. Nadamo se da će barem netko od našeg dara imati kruha u svojim rukama i nahraniti se koji dan. A mi ćemo nastaviti sa Isusom rasti i hraniti se njegovim Tijelom i Riječju.

Prvopričesnice PMI Iva, Doris, Antonija, Jelena

Tiskaj    Pošalji