RADOSNA VIJEST - br. 26
Sarajevo, 18.12.2008

Dan misijskog djela sv. Djetinjstva

Svetkovina Bogojavljenja - Sveta tri kralja 2009.

Pred svima nama nalazi se odgovorna zadaća - priprema i organizacija proslave Dana sv. Djetinjstva. Svjesni svoje odgovornosti za misijsko poslanje Crkve, naši su biskupi na proljetnom zasjedanju Hrvatske biskupske konferencije od 11. do 13. svibnja 2005. godine u Zagrebu, donijeli odluku da blagdan Bogojavljenja - Sv. Tri Kralja bude Dan Djela, odnosno Društva svetog djetinjstva. Na taj blagdan svi prijatelji misija, a osobito djeca imat će prigodu molitvama i darovima pomoći Dječje misijsko djelo i tako se uključiti "u velebni zbor kojem pripadaju djeca cijeloga svijeta, koja svojom molitvom i oduševljenjem u konkretnim pothvatima, zajednički pjevaju Bogu svoj 'Evo me, Gospodine'." (papa Ivan Pavao II, 14. lipnja 2003. u nagovoru djeci)

Želja nam je potaknuti vas da u ovo vrijeme Došašća, a osobito u Božićno vrijeme, potičete i budite misijsku svijest i odgovornost kod različitih dječjih skupina: prvopričesnika, krizmanika i sl.
Već je poznata činjenica kako je 1843. godine glasoviti biskup Nancy ja Forbin-Janson, proputovavši Kinu i ugledavši tugu i nevolju tamošnje djece zbog nečuvene okrutnosti njihovih roditelja, utemeljio Djelo sv. Djetinjstva. Njegovoj se svetoj namjeri u to vrijeme odazvala cijela Francuska, pritekavši u pomoć novčanim sredstvima, a slijedile su je malo po malo i neke druge države.
Sv. otac Pio X. potiče na uključivanje djece u ovo plemenito Djelo i to potvrđuje s nekoliko riječi što ih je vlastoručno napisao iz same privrženosti, koju je osjećao prema ovom čestitom Djelu. On piše: "Živom željom da sva katolička djeca postanu članovima spasonosnog Djela sv. Djetinjstva, što će silno doprinijeti njihovu dobru odgoju, te će zavrijediti i njihovim obiteljima najbolje nebeske blagodati, Mi podijeljujemo sa svim srcem ne samo njima, nego i njihovim ljubljenim roditeljima Apostolski Blagoslov. - Iz Vatikana 7. prosinca 1913. - Pio Papa X."

Pismo pape Pia XII. kard. Biondiju kojim se ustanovljuje Dan svetog djetinjstva (04. prosinca 1950.)

Dragi sine, pozdravljam te i dajem ti apostolske blagoslove. U nedavno primljenom pismu predsjednik Vrhovnog vijeća Papinskogmisijskog djela Svetog Dje tinjstva nas je, upućujući na već ustanovljeni Svjetski dan koji se svake godine slavi za promicanje Katoličkih misija, ponizno i ljubazno zamolio da ustanovimo i dan Svetog Djetinjstva radi promicanja ovog Društva kojim on tako časno predsjeda zahvaljujući molitvama Bogu i prilozima.
Mi iskreno cijenimo takvo videnje i smatramo pravodobnim odgovoriti pozitivno na njegove želje i dobrohotno mu podariti naklonost za koju nas je zamolio.
Uistinu vjerujemo da će ovaj dan, svugdje slavljen na najbolji mogući način, svakim danom promicati spoznaje o Papinskom misijskom djelu Svetog Djetinjstva, jačajući njegovo poštivanje i plemenito povećavajući njegove razmjere zahvaljujućipropisanim molitvama i potaknutom velikodumošću. 10 nam je u srcu, jer nas vrijedni izvori obavještavaju da u onim
područjima gdje vjesnici Evandelja pronose vjeru i kršćansku civilizaciju postoji golemo mnoštvo malenih, dječaka i djevojčica, kojima su prije svega potrebna nužna sredstva za život. Skupiti s najvećom ljubavlju napuštenu djecu, othraniti ih i obrazovati u skladu s katoličkim duhom, pročistiti ih i otkupiti vodom krštenja, odgajati ih poučavajući ih i vježbajući u zvanju, formirati ih prema evandeoskim krepostima i od njih napraviti muškarce i žene, gradane dostojne kršćanskog imena, tome je posvećeno ovo Papinsko misijsko djelo prema vlastitim sredstvima, s vrijednim nakanama i hvale vrijednim nastojanjima.
To je razlog zašto bi svi vjernici u Krista, ako istodobno priteknu u pomoć tom velikom Društvu svojim molitvama i darovima, učinili ono što mi od sveg srca preporučujemo i uvjereni smo da će im zbog toga Bog podariti najveću nebesku naklonost.
Zato te molimo, najdraži sine, da biskupima preneseš našu želju i volju onako kako smatraš najprikladnijim, ali. tako da urediš potrebna pravila za uspješno provodenje u praksu te želje i vizije.
U meduvremenu, kao zalog božanske milosti i svjedočanstvo naše dobrohotnosti, srdačno primi, naš dragi sine, kao i svi ljudi koji svoj rad i oduševljenje
posvećuju tom Papinskom misijskom djelu te oni koji će ga nastaviti promicati, osobito na poseban dan koji će se ustanoviti, naše apostolske blagoslove.

U Rimu, kod Sv. Petra, 04. prosinca 1950., dvanaeste godine našeg Pontifikata.

Papa Pio XII


Pjevači Betlehemske zvijezde

"U ovome božićnom vremenu u mnogim mjesnim Crkvama djeca Djela svetog djetinjstva, odjevena kao sveta tri kralja ili pastiri, idu od kuće do kuće pronoseći radosni navještaj Božića. To je simpatični običaj "Pjevačka Betlehemske zvijezde", koji je pokrenut na poticaj tog Djela u germanskim zemljama i kasnije se proširio u mnogim narodima: djevojčice i dječaci kucaju na vrata, pjevaju božićne pjesme, mole, predstavljaju obiteljima pothvate solidarnosti. Na taj način maleni naviještaju Radosnu vijest i velikima." (blagopokojni papa Ivan Pavao II.)
Akcija Pjevača Betlehemske zvijezde predstavlja najizvrsnijui najprimjereniju akciju Djela sv. Djetinjstva tijekom Božićnog vremena. Taj lijepi običaj "Pjevača Betlehemske zvijezde" u Božićno vrijeme provodi se već dugi niz godina po gotovo svim zemljama Europe i obaju Amerika, pa i u nekim zemljama Afrike i Azije. U Njemačkoj ona predstavlja pravi pokret u kojem je angažirano oko 500 000 misijskom solidarnošću oduševljene djece. Mnoga djeca koja su bila spašena aktivnostima "malih misionara", kasnije su postali učitelji, liječnici i svećenici, navjestitelji Evanđelja i blagoslov za svoj narod. Djeca odjeveni kao kraljevi i pastiri pjevaju božićne pjesme i nose Betlehemsku zvijezdu od kuće do kuće, naviještajući Božićnu Blagovijest. Darovi koji se tom akcijom prikupe slijevaju se u središnji fond Djela Sv. Djetinjstva, te se odatle preko projekata raspodjeljuju najpotrebnijoj djeci u misijskim zemljama. Ti projekti usmjereni su na programe prehrane gladne djece, opismenjavanje i obrazovanje, zbrinjavanje bolesne i hendikepirane djece, prihvaćanje djece siročadi, beskućnika i uličara. Naša iskrena želja je u što većoj mjeri provoditi tu akciju i u Hrvatskoj te na taj način našu djecu uključiti i povezati s malim misionarima diljem Europe i svijeta.

Bog se nikad ne nameće, nego poput djeteta želi biti dobrodošao

"Ovih dana naš pogled je usmjeren na Dijete Isusa. U djeci za koju se brinemo s ljubavlju gledamo Isusa. Ona su objekt naše pažnje, kao što je i novorođeni Mesija u jaslicama bio u središtu pažnje brižnih Marije i Josipa.
U svakom djetetu, kao i u Bedehemskoj štalici, Isus kuca na vrata naših srdaca, moleći nas da mu dopustimo ulazak. Bog tako čini: On se ne nameće, nikada ne koristi silu da bi ušao, već moli, poput djeteta, da ga sami prihvatimo. U određenom smislu Bog se i sam daruje u potrebi za pažnjom: čeka nas da mu otvorimo svoja srca, da se za njega brinemo. I svaki put kad se s ljubavlju osvrnemo prema 'jednomu od ove moje najmanje braće' kako reče Gospodin, On je taj kojem služimo (usp. Mt 25, 40)." (papa Benedikt XVI.)

Saša Ričković

Tiskaj    Pošalji