VIJESTI

 
Rim, 20.10.2017
Oslobođen je don Maurizio Pallu ...
Ndjoko, 19.10.2017
U utorak 17. listopada, u tjednu ...
Livingstone, 18.10.2017
U nedjelju 15. listopada krčki biskup ...
Livingstone, 17.10.2017
U subotu, 14. listopada krčki biskup ...
Rim, 16.10.2017
Misionar iz rimske biskupije ...
Vatikan, 14.10.2017
Krist Raspeti će nas jedini spasiti ...
Vatikan, 13.10.2017
Prije sto godina, odnosno 1917. ...
Antananarivo, 12.10.2017
Madagaskaru ponovno prijeti ...
Rim, 11.10.2017
Biskupi u Zimbabveu uputili su apel ...
Vatikan, 10.10.2017
Briga za ranjene kao što je to učinio ...

Sljedeća Posljednja