fake ray ban cheap ray ban sunglasses replica ray bans wholesale ray ban discount oakleys Sunglasses
www.MISSIO.ba
  Sarajevo, 04.10.2023

Animacijski materijali za Misijsku nedjelju

Tema Svjetskog dana misija, koji će se proslaviti 22. listopada je »Žar u srcu, noge na putu« (usp. Lk 24, 13-35). Kao i prethodnih godina, nacionalne uprave Papinskih misijskih djela Bosne i Hercegovine i Hrvatske pripremile su animacijske materijale: brošuru i plakatNacionalna uprava PMD-a BiH materijale je odaslala na župe i druge crkvene ustanove u BiHUz materijale, mons. Luka Tunjić, nacionalni ravnatelj PMD BiH uputio je i prigodni tekst:

Svitanje zore novog misijskog doba

Uvjereni smo da će našom molitvom i zalaganjem svanuti zora novoga misijskoga doba. Ovu nadu izrazio sveti papa Ivan Pavao II. riječima: Vidim kako sviće zora novoga misijskog doba koja će prijeći u sunčan i plodovima bogat dan, ako svi kršćani, misionari, a posebno mlade crkve, u velikodušnosti i svetosti budu odgovorili na pozive i izazove našeg vremena.“ (Redemptoris missio, 2). U nastavku iste enciklike Papa kaže: „Više od svega u porastu je nova svijest da se misija tiče svih kršćana, biskupija i župa, crkvenih ustanova i udruženja. (RM, 6).

Animacijske materijale brošuru i plakat, koje smo pripremili kao pripravu za misijski mjesec listopad i za Svjetski dan misija-Misijsku nedjelju, poslali smo koncem rujna na župe, katehetama u škole i u važnije ustanove u BiH. Stavljamo ih na raspolaganje i na ovaj način, s nadom da Duh Božji probudi misijsku svijest i ojača vjeru naših čitatelja. Prilozi u ovim materijalima prožeti su željom svetog pape Ivana Pavla II. da svane zora novoga misijskoga doba i da se stvara svijest da se misije tiču svih kršćana te da nema osobnog rasta u vjeri bez uključenosti misijske svijesti i da sinodalna Crkva pretpostavlja misijski žar i naše bližnje.

Misijski mjesec listopad i Svjetski dan misija prigoda su doživjeti ljepotu zajedništva cijele Crkve, osjetiti duhovnu blizinu svih onih koji su u potrebi, za koje molimo, koji za nas mole i koji očekuju da za njih molimo. Neka nam ovi materijali i milost Božja pomognu da budni budemo te radosno i bez prestanka služimo Gospodinu u najpotrebitijima.

Mons. Luka Tunjić
Nacionalni ravnatelj PMD BiH 

wholesale discount ray ban wholesale ray ban sunglasses cheap oakleys fake oakleys Sunglasses wholesale oakleys replica oakleys
Tiskaj    Pošalji